News

Informacje Koronawirus


Szanowni Państwo,
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i ogłoszenie przez WHO pandemii
koronawirusa, w trosce o zdrowie publiczne, Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu
Miasta Częstochowy, prosi o stosowanie się do poniższych wytycznych (obowiązujących do
odwołania):
1. Wszelką korespondencję papierową należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta
Częstochowy w budynku przy ul. Śląskiej 11/13, pok. 3.
2. Należy zaprzestać lub maksymalnie ograniczyć osobiste załatwianie różnych spraw w
Wydziale. Rekomendujemy kontakt telefoniczny lub mailowy z poszczególnymi
pracownikami lub sekretariatem tut. Wydziału (tel. /34/ 3707-327, email:
mailto:kps@czestochowa.um.gov.pl%29
W przypadku konieczności załatwienia sprawy urzędowej w najbliższym czasie, kontaktując
się z nami telefonicznie lub mailowo otrzymają Państwo szczegółowe informacje dot.
dalszego sposobu postępowania, zwłaszcza w zakresie określenia zasad kontaktu osobistego.
3. W siedzibie Wydziału Kultury, Promocji i Sportu nie będzie możliwości skorzystania z
toalety.
Z poważaniem
Olga Świątek
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Kultury, Promocji i Sportu0 comments

Leave a Comment

Please Login to Post a Comment.
    No Comments have been Posted.

Rating is available to Members only. Please Login to vote.
Awesome! (0)0 %
Very Good (0)0 %
Good (0)0 %
Average (0)0 %
Poor (0)0 %
Sign In