Nawigacja
Strona główna
Historia
RODO - Kalendarze i zgłoszenia
Komunikaty zawodów
Wyniki zawodów
Protokoły i tabele L-A
Współzawodnictwo
Zawody rejonowe i wojewódzkie
Zarząd
Archiwum
Kontakt
Linki
Dzielnicowe Ośrodki Sportu Szkolnego
Galeria zdjęć
Kategorie newsów
Administrator
Szukaj
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: JanS
Historia
Sport szkolny miasta Częstochowy bierze poczatek jeszcze w okresie okupacji hitlerowskiej,kiedy to w 1943 roku z inicjatywy grupy młodzieży Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców Polskich ,oraz czlonków kompletów tajnego nauczania powstaje Klub Sportowy „GOAL”.
W rok później „GOAL”przekształca się w Międzyszkolny Klub Sportowy „LEGION”Jego założycielem i późniejszym prezesem był Konstanty Bartnik .Wsród członków sympatyków LEGIONU spora grupę stanowili uczestnicy ruchu oporu,toteż jego działalność była tępiona i prześladowana przez okupanta. Po wyzwoleniu kraju spod okupacji hitlerowskiej następuje rozkwit działalności LEGIONU.Z jednosekcyjnego klubu młodzieżowego/piłka nożna/powstaje klub wielosekcyjny,a jego prezesem zostaje Leon Kucharski.W tym czasie działa równieżna terenie Częstochowy Harcerski Klub Sportowy”ŻUBR”kierowany przez Józefa Ślusarskiego i Stanisława Mielczarskiego.W 1946 roku powstaje Miejski Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego ,na czele którego stanął kapitan Bolesław Stępień –późniejszy Inspektor szkolny powiatu częstochowskiego. W tym samym czasie powstaje „OGNISKO” nauczycieli wychowania fizycznego,skupiające 13 osób.Należeli do niego : Alicja Grabowska ,Kazimiera Guzek,Mieczysław Doerling,Maria Dąbrowiecka,Mieczysław Gordon,Izabela JanikStefania Certowicz-Janowska,Bolesław Stępień,Władysław Szor,Julian Kiekow,Witold Widera,Stefania Rabęckai Julian Lewandowski-który był organizatorem i pierwszym kierownikiem ogniska.Ognisko zajmowało się działalnościa w życiu sportowym szkół,było miejscem spotkań nauczycielskiego aktywu sportowego w Częstochowie. Ognisko organizowało pierwsze kontakty sportowe szkół,czyli rozgrywki sportowe szkół w piłce nożnej,lekkiej atletyce itp.
Miejskie zawody w sześcioboju lekkoatletycznym o Puchar Miejskiej Rady Harcerskiej odbyły się w 1947 roku , w których zwycięstwo odnieśli reprezentacji Liceum im. Romualda Traugutta.
W 1949 roku następuje fuzja MKS-u „Legion” z CKS „Zwiazkowiec” i powstaje nowy klub sportowy „ BRYGADA”Większość zawodników „LEGIONU” poszła do „BRYGADY”, a pozostali do innych klubów m.in.do RKS „SKRY” Należy pamiętać ,że spora część uczniów częstochowskich szkół w tym czasie występowała w klubach sportowych pozaszkolnych pod innymi nazwiskami,bowiem obowiązywał okólnik z 1927 roku o zakazie uczestnictwa w klubach pozaszkolnych.Przepis ten usunięto dopiero w 1950 roku,chociaż dalej się zdarzało napiętnowanie uczniów startujących w klubach pozaszkolnych Typowymi dla powojennego okresu formowania działań realizowanymi również w Częstochowie były wielkie masowe akcje i imprezy sportowe organizowane przy powszechnym udziale młodzieży szkolnej.Do takich należały biegi narodowe,masowe rajdy,pokazy gimnastyczne,zawody lekkoatletyczne igry zespołowe-głównie piłka nożna.Było też masowe zdobywanie odznak BSPO i SPO.Dużą popularnością cieszyły się organizowane do 1956 roku Harcerskie Igrzyska Letnie i Zimowe.Należy podkreślić, że już w 1950 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego na stadionie SKRY przy ul Pułaskiego odbyło się pierwsze Święto Kultury Fizycznej w Częstochowie z pięknymi pokazami sportowo- tanecznymi. W poczatkach lat 50 powstały warunki do ujednolicenia obu nurtów sportu szkolnego ZRYWU oraz szkolnych i międzyszkolnych klubów sportowych Powstanie Zrzeszenia sportowego „ZRYW”w 1953 roku otwiera nowy ważny jakościowo rozdział w życiu sportowym szkół ,powoduje ożywienie działalności sportowej i organizacyjnej uczącej się młodzieży. Pierwszym prezesem „ZRYWU „ w Częstochowie został Feliks Pasternak- dyrektor Technikum Handlowego ,a funkcję sekretarza powierzono Mieczysławowi Gordonowi. W ZRYWIE funkcjonowały nastepujące sekcje sportowe: -piłki siatkowej dziewcząt i chłopców prow. Jan Wróbel -piłki koszykowej dziewcząt i chłopców prow. Mieczysław Gordon -bokserska prow Henryk Caban - L-A dziewcząt i chłopców prow.Aleksander Szyda -szermierki prow .Władysław Szor -gimnastyka prow.Maria Żelazny Rok 1954 w szkolnej kulturze fizycznej znamionują wysokie pozycje zespołów częstochowskich w zawodach wojewódzkich .Spontaniczne powstawanie Szkolnych Kół Sportowych i masowy udział w Igrzyskach zarówno letnich jak i zimowych.Tytuły mistrzów województwa stalinogrodzkiego/obecnie śląskiego/ zdobywają siatkarze-czynią to uczniowie Technikum Hutniczego na zawodach w Chorzowie i siatkarze Liceum Pedagogicznego w rozgrywkach zakładów kształcenia nauczycieli w Bielsku Białej. Na centralnych Igrzyskach Harcerskich w Gdańsku –Wrzeszczu w 1955 r.środowisko częstochowskie reprezentuje uczennica Szkoły Podstawowej 22 Barbara Kasprzyk obecnie Wolska. Była ona reprezentantką województwa w piłce ręcznej. 26 27 października 1957r na II Zjeździe ZRYWU dołączają przedstawiciele Szkolnych i Międzyszkolnych Klubów Sportowych tworząc już wspólną organizację o nazwie Szkolny Związek Sportowy.Następuje reorganizacja sportu szkolnego. .Na terenie miasta powołany zostaje do życia Międzyszkolny Klub Sportowy ,który jako oddział terenowy Szkolnego Związku Sportowego przejął organizacje sportu szkolnego na terenie miasta.Kierownicze funkcje w MKS-e przejeli byli działacze ZRYWU- głównie nauczyciele szkół średnich,którzy energicznie zabrali się do pracy. Dało to pożądane efekty sportowe.Jako pierwsi po tytuł mistrza Polski kat.młodzików sięgnęli nasi koszykarze w Bielsku Białej.W ślad za koszykarzami poszli siatkarze,którzy na mistrzostwach w Częstochowie w 1960 roku zdobyli tytuł mistrza Polski.Po tym sukcesie cały zespół jako seniorzy wraz z trenerem Zdzisławem Kozłowskim przeszedł do Klubu Sportowego „Częstochówka „Pracę szkoleniową w tej sekcji objął Bogusław Pabin pełniący jednocześnie funkcję sekretarza MKS-u.W 1959 powstaje sekcja piłki ręcznej chłopców,a funkcję szkoleniowca objął Jan Nowak.Trzy lata później z inicjatywy małżeństwa Danuty i Zdzisława Pietrzyków powstaje sekcja piłki ręcznej dziewcząt. W ogłoszonym konkursie na nazwę MKS-u przedłożono wiele propozycji ,ale wśród najliczniejszych propozycja „ŻAK”i ta nazwa została zatwierdzona przez Zarząd Klubu i aprobowana przez władze sportowe miasta. W latach 1965-68 następują liczne zmiany organizacyjne i personalne w składzie zarzadu ,jak i na stanowiskach trenerskich.Do ŻAKA przychodzą szkolić: Stanisław Kupczyk/koszykówka chłopców/,a odmłodzona sekcję piłki siatkowej dziewcząt objął Janusz Limbach nauczyciel SP 33.Pracę w sekcji lekkoatletycznej rozpoczął Marek Własak,a sekcji piłki ręcznej chłopców Leszek Juszczyk.Prezesem Zarządu MKS-u ŻAK zostal Wojciech Tobolewski zaczynając chlubną działalność w Szkolnym Związku Sportowym . Struktura terenowa Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie powołana została w latach 50-60.Pierwszym prezesem Zarządu Oddziału i to przez dwie kadencje był Kazimierz Hawro –dyrektor Liceum Ogólnokształcacego im. M.Kopernika – pasjonat sportu szkolnego i nauczycielskiego.Po nim funkcję tę pełnił Jan Szaraniec –dyr.,Szkoły Podstawowej 33 późniejszy inspektor Wydziału Oświaty.Funkcje sekretarzy pełnili :Jan Dziwiński,Ignacy Binert,Jerzy Stelmach,Ryszrd Malewski,i Kazimierz Siciak-do 2000r.. Lata 1966-76 to okres intensywnych działań na polu rozwoju szkolnej kultury fizycznej miasta Częstochowy. Nastapił znaczny rozwój bazy boiskowej i salowej.Podwojono liczbę nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach ‘głównie podstawowych.Piękne obiekty sportowe otrzymało Liceum im H.Sienkiewicza.Pełnowymiarowe sale sportowe otrzymują SP 20,SP 10 SP18 ,LO im.R.Traugutta.Wzrasta liczba członków szkolnych Klubów Sportowych z 2198 do 6543 w roku 1976. Wyrazem uznania dla poczynań środowiska częstochowskiego było przyznanie Ogólnopolskiej Inauguracji w Sporcie Szkolnym i Akademickim.w 1973r. z udziałem Ministra Kuberskiego. Środowisko częstochowskie otrzymało halę sportową która zlokalizowana została na terenie Liceum H.Sienkiewicza . W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju w 1975 rokuCzęstochowa uzyskuje status miasta wojewódzkiego. Powstaje struktura wojewódzka Szkolnego Związku Sportowego, którą zakłada kol. Janusz Nowakowski pełnomoćnik Prezesa ZG SZS i ministra Jerzego Kuberskiego. Na czele tymczasowego zarządu stanął Wicekurator Oświaty i Wychowania Kazimierz Turek.Funkcję sekretarza powierzono Ignacemu Binertowi. Na I Wojewódzki Zjeździe SZS skład Zarządu nie zmienia się ,z wyjątkiem sekretarza – funkcję tą obejmuje Zdzisław Pietrzyk po rezygnacji Ignacego Binerta.Działacze Zarzadu Wojewódzkiego energicznie biorą się do pracy,głownie organizacyjnej.Na terenie województwa powstają terenowe oddziały SZS-Zarządy Gminne, a w szkołach działaja Szkolne Kluby Sportowe podstawowe ogniwa naszego związku.Zarząd Wojewódzki opracowuje i wdraża do realizacji system sportu szkolnego /ligi szkolne w grach sportowych , Szkolna liga lekkoatletyczna itp. /jako podstawowy element upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w naszym województwie. Szkolny Związek Sportowy w naszym województwie to przeszło 27-o tysięczna rzesza członków. Na drugim Wojewódzkim Zjeździe funkcję Przewodniczącego powierzono Wojciechowi Tobolewskiemu, który na Krajowym Zjeździe zostaje wybrany na Wiceprzwodniczącego ZGSZ,.a do Głownej Komisji Rewizyjnej wybrany zostaje Zdzisław Pietrzyk W 1985 roku Szkolny Związek Sportowy otrzymuje sztandar ufundowany przez Wydział Sportu Urzędu Wojewódzkiego z ówczesnym dyr. Edwardem Bogatką na czele. Ważnym i pamietanym przez wszystkich działaczy SZS nie tylko w Częstochowie ale i w całej Polsce był rok 1987 w którym to Częstochowa była organizatorem Ogólnopolskich Igrzysk Młodziezy Szkolnej po raz ostatni w pełnym programie dyscyplin.Startowało w Igrzyskach ponad pięć tysięcy dzieci z całej Polski. Przez dwadzieścia lat funkcję wiceprzewodniczącego ZW SZS pełni Jan Sikorski kierując pracą biura Zarzadu z nieliczna grupą oddanych pracowników. Okres dwudziesto-czterolecia działaności ZW SZS to również duże sukcesy Międzyszkolnego Klubu Sportowego „ŻAK” Zawodnicy i zawodniczki zdobywają Mistrzostwa Polski na Spartakiadach Młodzieży-szermierze .Drużyna koszykówki dziewcząt gra w II Lidze państwowej i zdobywa czołowe miejsca na spartakidach. MKS funkcjonuje dzięki zangażowaniu dużej rzeszy szkoleniowców ,którzy najczęściej społecznie wykonuja swoją pracę.Prezesem MKS-u w tym okresie jest Marian Jaszewski –obecny dyr.. IV LO im H,Sienkiewicza. W Zarządzie Miejskim funkcje przewodniczacego kolejno pełnili Zdzisław Królikowski- dyrSP31,Marek Wójcik –działacz sportowy CKS Budowlani.Paweł Moskal nauczyciel wychowania fizycznego.Obecnie funkcję przewodniczącego ZM SZS pełni znany nam wszystkim dzałacz sportowy Kazimierz Siciak Odrębny rozdział to sport nauczycielski.Nie mamy miejsca ani czasu wymieniać ludzi zaangażowanych i biorących udział w wielu Ogólnopolskich Mistrzostwach Środowiska Nauczycielskiego. Inicjatywy udziału w sporcie nauczycielskim sa kontynuowane z duzymi sukcesami do dnia dzisiejszego. Kolejna reorganizacja kraju w 1999 roku powoduje utratę statusu województwa.Rozwiązany zostaje Zarząd Wojewódzki i środowisko nasze weszło w strukturę działalności Śląskiego Szkolnego Zwiazku Sportowego w Katowicach. Dziś Szkolny Związek Sportowy w naszym mieście to rzesza niestrudzonych nauczycieli wychowania fizycznego, którzy nie licząc czasu i trudu pracują w coraz trudniejszyc warunkach.Szkolny Związek Sportowy w swoim 50 letnim żywocie przetrwał różne okresy. Skupia w swoich szeregach ludzi oddanych i cieszących się z małych i dużych osiagnieć swoich wychowanków . Przetrwaliśmy dzięki pomocy ludzi od których zależało nasze istnienie ,a więc naszych „sponsorów” . Dzięki przychylności i zrozumieniu władz samorzadowych naszego miasta dobrym słowem / naszych poczynań w upowszechnianiu kultury fizycznej. nasza egzystencja zależeć będzie. Na ręce pana Prezydenta chcę złożyć serdeczne podziękowania za zrozumienie i wsparcie
Zegar & Kalendarz
Losowa Fotka
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05/09/2017 11:29
Grin
Ankieta
Czy podoba Ci się nowa strona SZS ?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0